English version
Se ErgoFloor sitemap

Lagerførte Designs

Vi lagerfører normalt ca.10.000 m2 ErgoTop LVT Designvinyl som planker i nedenviste designs i format 1.219,2 x 203,2 x 3 mm med 0,55 mm slidlag. Samme kan normalt leveres fra dag til dag. 


3306-6004 


3307-1001 


3308-1013 

vinylplanker, vinylfliser, designgulve, designvinyl, vinylgulve
3312-4022 

vinylplanker, vinylfliser, designgulve, designvinyl, vinylgulve
3313-4037 

vinylplanker, vinylfliser, designgulve, designvinyl, vinylgulve
3314-5019 

vinylplanker, vinylfliser, designgulve, designvinyl, vinylgulve
3315-5021 

vinylplanker, vinylfliser, designgulve, designvinyl, vinylgulve 
3316-5025 

 

Det samlede produktprogram omfatter mere end 120 designs LVT DesignVinyl, vinylplanker og vinylfliser, som fremgår af nedennævnte brochure for download.

Download/Læs mere i brochurerne

Brochure for ErgoTop LVT DesignVinyl planker & fliser
Montagevejledning for ErgoTop LVT DesignVinyl planker & fliser

Se menuen i venstre side for yderligere detailinformation om vore løsninger og produkter.