English version
Se ErgoFloor sitemap

Lagerførte Designs

Vi lagerfører normalt ca.10.000 m2 ErgoTop LVT Designvinyl som planker i nedenviste designs i format 1.219,2 x 203,2 x 3 mm med 0,7 mm slidlag. Samme kan normalt leveres fra dag til dag. 


3304-1009 


3305-1012 


3306-6004 


3307-1001 


3308-1013 


3310-1006 

Det samlede produktprogram omfatter mere end 120 designs LVT DesignVinyl, vinylplanker og vinylfliser, som fremgår af nedennævnte brochure for download.

Download/Læs mere i brochurerne

Brochure for ErgoTop LVT DesignVinyl planker & fliser
Montagevejledning for ErgoTop LVT DesignVinyl planker & fliser

Se menuen i venstre side for yderligere detailinformation om vore løsninger og produkter.