English version
Se ErgoFloor sitemap

Udvidelse af salgsstyrkenVi har pr. 02.01.2018 genansat Ole Bauneborg Sørensen, i en nyoprettet stilling som salgschef.


Ole har en mangeårig  erfaring som salgskonsulent hos bl.a. ErgoFloor.